Crypto  

Sebelum android keluar dan berkomunikasi melalui beberapa aplikasi, masyarakat pengguna Hp dulunya menggunakan SMS untuk…